De schoolgids

In de schoolgids van de school vinden ouders en andere belanghebbenden alle relevante informatie over de school. In deze web-versie komen de namen van de leerlingen en de privéadressen van personeel,  toezichthoudend bestuur en MR niet voor.

Wanneer u een papieren versie wilt ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

Download de schoolgids