Over de Boazschool

De Boazschool in Meliskerke is een dorpsschool met ongeveer 180 leerlingen. Al op 27 oktober 1904 is de schoolvereniging opgericht, onder leiding van de latere ds. G.H. Kersten. Op 26 oktober 1931 gaat de school open.

Onze school is een reformatorische school. Dit betekent dat de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels) de basis van ons handelen zijn.

Dit komt ook tot uiting in de prachtige naam van onze school. In de Bijbel, in 1 Koningen 7:21, kunt u lezen dat koning Salomo twee pilaren opricht in het voorportaal van de tempel. ‘.. en de linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz.’ De kanttekeningen bij de Statenvertaling vertellen ons: ‘Boaz; dat is: IN HEM IS KRACHT.’ Het logo van de school beeldt dit uit.

Onze school werkt nauw samen met de Jhr. W. Versluijsschool in Aagtekerke. De beide scholen hebben één directeur. Daarnaast maakt de Versluijsschool onderdeel uit van Federatie Colon (een federatie van 26 christelijk-reformatorische scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Zeeland).

Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
Het team van de Boazschool

Een school met een missie

Onze Kernwaarden