Bovenschools bestuur

Per 1 januari 2020 zijn de besturen van de Jhr. Willem Versluijsschool en de Boazschool gefuseerd. Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden. De volgende personen hebben zitting in het bovenschool bestuur:

W. Maljaars Voorzitter
M. Francke Secretaris
G.S. Verhulst Penningmeester
R. Dingemanse Algemeen lid
N.J. Minderhoud Algemeen adjunct
C. Stroo Algemeen lid
J. Riemens Lid namens kerkenraad

Het bestuur heeft een toezichthoudende taak en vergadert circa vijf keer per jaar, waaronder twee keer met de GMR. De Jaarvergadering van de schoolvereniging vindt plaats in mei.

Om lid te worden van de schoolvereniging kunt u contact opnemen met Elène Wisse, managementassistente. De secretaris kunt u per mail bereiken via secretaris@boazschool.nl