Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit zeven leden. De volgende personen hebben zitting in het toezichthoudend bestuur:

W. Maljaars Voorzitter
P.L. Wiskerke Secretaris
P.J. Mieras 2e secretaris
J.J. Sturm Penningmeester
R. Dingemanse Algemeen lid
M. Francke Algemeen lid
A. Maljaars Algemeen lid

Het toezichthoudend bestuur vertegenwoordigt de leden van de schoolvereniging. Om lid te worden van de schoolvereniging kunt u contact opnemen met Elène Wisse, managementassistente. De secretaris kunt u per mail bereiken via secretaris@boazschool.nl

Het bestuur heeft een toezichthoudende taak en vergadert circa vijf keer per jaar, waaronder twee keer met de MR. De Jaarvergadering van de schoolvereniging vindt plaats in mei.