PARRO

Omdat we na 1 augustus geen gebruik meer kunnen maken van de gespreksplanner binnen Parnassys, gaan we gebruik maken van Parro. Parro is veel meer…