PARRO

Omdat we na 1 augustus geen gebruik meer kunnen maken van de gespreksplanner binnen Parnassys, gaan we gebruik maken van Parro. Parro is veel meer…

Nieuwe lestijden

Met ingang van het nieuwe schooljaar, per D.V. maandag 19 augustus, hanteren we nieuwe lestijden; iedere morgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en 's…