de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG)

Op school wordt met persoonsgegevens gewerkt.

Hieronder kunt de informatiebrief voor ouders/verzorgers downloaden.

Het privacyreglement is op te vragen via het contactformulier.

Download de informatiebrief voor ouders/verzorgers