Aanmelden Leerling

In februari/maart is er jaarlijks gelegenheid om uw kind aan te melden. Uw kind dient aangemeld te worden voordat het vier jaar wordt. De aanmeldingsdata worden in de Gomarus, de nieuwsbrief en op de website vermeld. Tijdens een gesprek met de bovenschools directeur krijgt u informatie over het onderwijs en de toekomstige groep van uw kind. Indien u uw eerste kind aanmeldt, worden beide ouders verwacht. Naast het inschrijfformulier dient er een identiteitsverklaring te worden ondertekend. Deze formulieren worden voor het aanmeldingsgesprek toegezonden en tijdens het gesprek besproken.

Download het inschrijfformulier