Welkom op de

Boazschool

De Boazschool in Meliskerke is een dorpsschool met ongeveer 175 leerlingen. Al op 27 oktober 1904 is de schoolvereniging opgericht, onder leiding van de latere ds. G.H. Kersten. Op 26 oktober 1931 gaat de school open.

Onze school is een reformatorische school. Dit betekent dat de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels) de basis van ons handelen zijn.

Dit komt ook tot uiting in de prachtige naam van onze school. In de Bijbel, in 1 Koningen 7:21, kunt u lezen dat koning Salomo twee pilaren opricht in het voorportaal van de tempel. ‘.. en de linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz.’ De kanttekeningen bij de Statenvertaling vertellen ons: ‘Boaz; dat is: IN HEM IS KRACHT.’ Het logo van de school beeldt dit uit.

Meer over de school

Een school met een missie

Onze Kernwaarden

Nieuws

Traktatie beleid

Als team hebben we het traktatiebeleid nog eens bekeken,…


Schoolplan

Op 31 oktober hebben we als team nagedacht over het…


Goed gedaan

In iedere nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de…


Meer nieuws