PARRO

Omdat we na 1 augustus geen gebruik meer kunnen maken van de gespreksplanner binnen Parnassys, gaan we gebruik maken van Parro. Parro is veel meer dan een gespreksplanner, in de toekomst willen we stukje bij beetje uitbreiden in gebruik. Alle ouders hebben inmiddels een verzoek gehad om zich te koppelen in Parro. Dit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de contactavonden.