Vanuit de MR

De achterliggende tijd hebben we twee vergaderingen gehad met het toezichthoudend bestuur. Ook zijn er twee van ons naar een scholing van Colon geweest waar we informatie hebben gekregen waar we ons voordeel mee kunnen doen in de MR. We willen u kort infomeren over wat er de afgelopen periode zoal de revue passeerde.

De overleggen over het samengaan met de school van Aagtekerke zijn weer verder gevorderd. Ook mochten we informatie ontvangen en van gedachten wisselen met het team en dhr. Moens van het VGS over wat we belangrijk vinden voor onze school in de toekomst. We zien dat er hard aan gewerkt wordt, vooral ook door meester Kieviet. Fijn dat er naar gestreefd wordt dit schooljaar nog duidelijkheid te krijgen over welk model van samengaan het beste past bij onze scholen. Hiervoor krijgen de scholen advies van het VGS.

Ook zijn het formatieplan, het vakantierooster, de financiën en het jaarverslag besproken.
Voor de scholen is het heel fijn dat de overheid hen wat tegemoet willen komen met het werkdruk akkoord. Dit betekent dat de scholen extra geld krijgen om de werkdruk voor de leerkrachten te verminderen. Dit is te zien aan de indeling van de groepen volgend jaar.

Na 9 jaar MR-lid te zijn geweest, gaat Ary Joosse de MR verlaten. We danken hem hartelijk voor de vele jaren dat hij op een positieve manier heeft meegedaan in de MR! Hierdoor is er onder de oudergeleding een vacature ontstaan voor het nieuwe schooljaar. Er is door ons een oproep gedaan aan de ouders om zich op te geven als kandidaat voor de verkiezingen. Omdat alleen Eline Dingemanse-Brouwer zich heeft opgegeven, kunnen/hoeven we geen verkiezingen te houden. We vinden het fijn dat zij deze taak op zich wil nemen en heten haar van harte welkom in de MR!

Juf Roubos is voor haar studie bezig met een onderzoek over goed gedrag. Als MR-leden zijn we door haar gevraagd mee te werken aan het onderzoek. We hopen dat de school er haar voordeel mee kan doen. Het is een onderwerp waar de leerkrachten en ouders veel mee te maken hebben. Daarom is het ook erg belangrijk dat hierover samen met ouders en leerkrachten wordt overlegd.

Met vriendelijke groet namens de MR,
Willemien de Kraker