Schoolplan

Op 31 oktober hebben we als team nagedacht over het schoolplan voor de komende vier jaar. Tijdens deze bijeenkomst stond vooral de missie en visie, met de daarbij behorende kernwaarden centraal. In een vervolg bijeenkomst gaan we dit verder concreet uitwerken en bepalen we met elkaar wat de ontwikkelpunten voor de komende vier jaar zijn. We hebben daar ook uw mening bij nodig. Binnenkort hopen we de ouderenquête weer af te nemen. Daar wordt u nog nader over geïnformeerd.