Samenwerking

Zoals u weet heeft werkt ons schoolbestuur nauw samen met het bestuur in Aagtekerke. Hoe gaan we die samenwerking in de toekomst verder gestalte geven? Daar wordt dit school-jaar intensief over nagedacht. Dit doen we onder leiding van dhr. P.W. Moens van de VGS.

In de achterliggende weken zijn we in gesprek geweest met het team, de MR en de kerkenraad. Op de komende ledenvergadering gaan we uiteraard ook met u, als leden van onze vereniging, in gesprek over dit onderwerp.