Samenwerking Aagtekerke en Meliskerke

Op 12 november hebben we de leden van de schoolvereniging in een extra ledenvergadering geïnformeerd over de stand van zaken in het samenwerkingsproces Aagtekerke – Meliskerke. Met de aanwezige leden hebben we een constructief gesprek gehad. In een aparte nieuwsbrief wil ik daar binnenkort verder aandacht aan besteden.