Team per 1 augustus 2018

Directie

Bovenschools directeur
Dhr. P. Kieviet
p.kieviet@boazschool.nl

Intern Begeleider

Groep 1, coördinator onderbouw
Mw. C.P. Minderhoud-Hoogesteger
c.minderhoud@boazschool.nl
Coördinator bovenbouw, IB bovenbouw
Mw. K.J. Roubos-van Langevelde
k.roubos@boazschool.nl
Intern begeleider onderbouw
Mw. C.W. de Voogd-Dekker
c.devoogd@boazschool.nl

Secretariaat

Managementassistente
Mw. N. Wisse-de Kraker
administratie@boazschool.nl

Leerkrachten

Groep 5
Dhr. J.P. van Belzen
h.vanbelzen@boazschool.nl
Groep 3, taalcoördinator
Mw. C.J. Brouwer
c.brouwer@boazschool.nl
Groep 6
Mw. M.H. van Blitterswijk-Maljaars
m.vanblitterswijk@boazschool.nl
Groep 1
Mw. J.A. Bustraan-Hoogesteger
c.bustraan@boazschool.nl
Groep 2
Mw. M. Jongman-de Visser
r.jongman@boazschool.nl
Groep 4
Mw. J.M. Lock-de Rijke
j.lock@boazschool.nl
Groep 8
Mw. J. Louws-Melse
a.louws@boazschool.nl
Plusklas
Mw. C.G.L. van der Maas-Karens
cvandermaas@versluijsschool.nl
Groep 3, coördinator engels
Mw. K.J. Maljaars-van Schothorst
j.maljaars@boazschool.nl
Groep 2
Mw. W. Maljaars-de Visser
i.maljaars@boazschool.nl
Groep 4
Mw. W.L. Minderhoud-Louws
l.minderhoud@boazschool.nl
Groep 6
Mw. J.P. Ürün-Goud
j.urun@boazschool.nl
Groep 7, rekencoördinator
Dhr. P. de Visser
p.devisser@boazschool.nl
Groep 8, ICT coördinator
Dhr. A.J.P. Zoon
a.zoon@boazschool.nl

A-Pooler

Invalleerkracht
Mw. P. Hengst-de Visser
e.hengst@boazschool.nl

Onderwijsassistenten

Mw. C.P. Bregman-Koppejan
c.bregman@boazschool.nl
Mw. C.M. Kodde-de Korte
c.kodde@boazschool.nl
Mw. P.E. Peene-Moens
e.peene@boazschool.nl

Interieurverzorger

Dhr. W.M. van Gilst
w.vangilst@boazschool.nl