Opvoedsteunpunt

Opvoeden is niet eenvoudig! Daar zullen heel wat ouders over kunnen meepraten. En soms lijkt het wel of alles alleen maar complexer wordt.

Minister Rouvoet heeft al een aantal maatregelen getroffen om ouders in sommige gevallen een handje te helpen. Dit heeft als resultaat dat door de gemeente Veere op sommige plaatsen opvoedsteunpunten zijn ingericht. In zo’n steunpunt zit een jeugdverpleegkundige die, net zoals we dit gewend zijn van het consultatiebureau, ingaat op vragen die er op dat moment leven. Alleen ‘het bureautje’ stopt bij 4 jaar en zo’n opvoedsteunpunt is voor ouders van kinderen van 0—19 jaar en voor de kinderen zelf. Kosteloos, geen wachtlijsten, geen verwijsbrieven, professionele hulp! Gewoon even binnenwandelen en de vraag voorleggen.

Opvoedsteunpunt Serooskerke verplaatst
Met ingang van maandag 12 maart 2012 is het Opvoedsteunpunt Serooskerke verplaatst naar het CJG/Wmo Vraagpunt Veere in het gemeentehuis in Domburg. Spreekuur is op maandag tussen 13.00 uur en 15.30 uur. Tel. nr. is (0118) 555 329.