Personeel

19 apr 2018

Bij juf van Blitterswijk en haar man Henk is een gezonde dochter geboren. Ze noemen haar: Tesse. Op het geboortekaartje staat de doopnaam: Tesse Theodora. Daaronder staat de betekenis van Theodora: geschenk van God. Dan wordt er aan de juf en Henk een grote verantwoordelijkheid gegeven en hebben ze als ouders Zijn zegen in de opvoeding zo onmisbaar nodig. We hopen dat Tesse mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van haar ouders.

Donderdag 29 maart waren we met de kinderen van groep 5 getuige van het huwelijk van juf Üruuml;n en Volkan. In de kerk gaf ds. Van Krimpen als huwelijkstekst mee: 'Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw Uwer vleugelen' (Psalm 17:8). We wensen de juf en haar man die bewaring en verberging, waar het in de preek over ging, van harte toe.

Daarnaast heeft Juf Ürün de afgelopen anderhalf jaar een opleiding gevolgd om daarmee haar gymbevoegdheid te halen. Afgelopen dinsdag heeft ze haar diploma gehaald. Ook daarmee willen we de juf van harte feliciteren!

Zoals u in een e-mailbericht heeft kunnen lezen nemen we aan het einde van dit schooljaar helaas afscheid van juf Van de Vreede. Afgelopen zaterdag heeeft er een advertentie in het RD gestaan. We hopen dat we deze vacature weer in kunnen vullen.Terug naar het nieuwsoverzicht