Personeel

31 jan 2019

Gisteren hebben we alweer afscheid genomen van Merel Matthijsse. Tien weken lang heeft ze ons geholpen en konden we extra ondersteuning bieden aan verschillende kinderen. We willen haar heel hartelijk bedanken!

Van juf Maljaars-de Visser is een zwager na een langdurige ziekte overleden. Na het overlijden van haar schoonmoeder is er opnieuw verdriet in de familie gekomen. We wensen haar en haar man Bram en de kinderen al het nodige toe in het verwerken van dit verlies.

Stagiaires
11 februari start de 0-groep onder leiding van LIO stagiaire Mirelle Joosse uit Aagtekerke. Haar klasje is al helemaal in orde gemaakt en de juf heeft er zin in. Van harte welkom op de Boazschool en we hopen dat juf Joosse een fijne en leerzame tijd op onze school mag hebben.

Deze week is de tweede periode van de Pabo-stagiaires weer gestart; Isabelle Sinke en Lisanne Witte zijn weer 10 dagen op school in respectievelijk groep 7 en 8.

Volgende week zullen we na 20 weken afscheid nemen van Charlotte de Visser en Jozanne Dekker. Waarna we twee nieuwe stagiaires van het Hoornbeeck College welkom heten; Elize Verheij en Esther Maljaars. Ook Charlotte en Jozanne bedanken we hartelijk. Bij een lange stageperiode maak je deel uit van het team en ze hoorden er helemaal bij.

Contactjuffen
Deze week zijn de contactjuffen (juf Louws en juf Roubos) de groepen 4-8 langs geweest. Er is verteld aan de leerlingen dat als ze zorgen of problemen hebben, ze dat aan hun ouders of leerkracht kunnen vertellen. Mocht dat om één of andere reden niet lukken, dan kunnen ze terecht bij de contactjuffen. Wanneer ze een briefje in het brievenbusje doen, zullen de juffen contact opnemen met de leerlingen en hen zo goed mogelijk proberen te helpen. Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids op blz. 39.Terug naar het nieuwsoverzicht