Vanuit de MR

27 okt 2017

In de afgelopen maand hebben we weer een keer vergaderd en meegedacht met het reilen en zeilen van de school. Er is veel over nagedacht hoe we op bestuurlijk gebied toekomstbestendig verder kunnen met de Boazschool. Een proces waar hard aan wordt gewerkt en deskundigen voor worden geraadpleegd… Omdat meester Meijers nu weg is moeten zijn ta-ken ook worden overgenomen. Er wordt gekeken welke functie(s) er moet(en) komen en/of hoe de taken kunnen worden verdeeld. Er zijn hierover nog geen vaste beslissingen gemaakt.

Ook hopen we na de voorjaarsvakantie weer MR-verkiezingen te houden. Zowel voor de personeels- als de oudergeleding van de MR. Één van de ouders heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. U kunt dus al nadenken of u zich als ouder ook als kandidaat wilt opgeven voor dit interessante werk.

Tenslotte wilde ik u nog de Reformatorische Ouder Vereniging onder de aandacht brengen. De ROV behartigt de belangen van de reformatorische ouders bij de overheid en bij andere organisaties. Zij komen op voor onze scholen, wat van groot belang is voor het voortbestaan van het reformatorisch onderwijs. U kunt een kijkje nemen op www.rovereniging.nl voor meer informatie en evt. lid worden.

Een hartelijke groet namens de MR,

Willemien de Kraker – den HollanderTerug naar het nieuwsoverzicht