Meester Meijer

30 jun 2017

Gisteren heeft u het verrassende nieuws gehoord dat meester Meijers een benoeming heeft aanvaard als directeur van de Koelmanschool in Goes.

Ook voor ons als team kwam dit erg onverwachts. Het vertrek van een collega is altijd dubbel: we gunnen meester Meijers van harte zijn nieuwe baan en willen hem daarmee dan ook feliciteren. De andere kant is dat wij hem moeten laten gaan en dat vinden we erg jammer. Meester Meijers is 26 jaar aan de Boazschool verbonden geweest. In deze lange tijd is hij groepsleerkracht en locatiemanager geweest. Hij heeft heel veel werk voor de school verzet! En daar waren zijn vrouw en kinderen ook altijd bij betrokken.

De Boazschool nam in het gezin Meijers een belangrijke plaats in. De meester is in alle bescheidenheid en rust zijn weg gegaan. Maar ook met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Toen het niet lukte om voor de Boazschool een locatiemanager te benoemen heeft hij zich beschikbaar gesteld en is hij een opleiding tot schoolleider gaan volgen. De consequentie is wel dat het functieprofiel van de Koelmanschool hem zodanig aansprak dat hij solliciteerde en ook aangenomen is. Meester, heel hartelijk bedankt voor alles wat u voor de school heeft gedaan!

Maar wat nog belangrijker is: de meester besefte in zijn werk de verantwoordelijkheid om met kinderen om te gaan die een ziel hebben die geschapen is voor de eeuwigheid. Deze ernst heeft hij in al die jaren met de liefde van zijn hart aan onze kinderen mogen doorgeven, met de boodschap van de noodzaak tot en de mogelijkheid van bekering. De meester was daarin niet een man van veel woorden, maar als kinderen en collega’s merkten we dat wel. De relatie tussen kerk en school was hem lief en hij voelde de verantwoordelijkheid om het pand te bewaren wat Meliskerke was toevertrouwd. We hopen dat dit werk ook vruchten heeft mogen dragen.

In de laatste week hopen we afscheid van de meester te nemen. U hoort daar vast nog meer van.

Voor het toekomende wensen we de meester wederkerig toe te mogen ervaren: in Hem is kracht!Terug naar het nieuwsoverzicht