Inspectiebezoek

30 mrt 2017

24 maart was een bijzondere dag voor onze school. Inspecteur Brinkman was deze dag bij ons op bezoek. ’s Morgen heeft hij groepsbezoeken gebracht en met kinderen gepraat. Hij heeft ook gesproken met de directie en de ib’ers en de aanwezige teamleden. Tenslotte heeft hij ook een gesprek met een aantal ouders gehad.

Aan het eind van de middag heeft hij van zijn bevindingen verslag gedaan aan het toezichthoudend bestuur. Daarbij was de directie en een deel van het team aanwezig. Hij vertelde ons dat hij onze school op alle onderzochte punten met een voldoende beoordeelde. De Boazschool blijft het zogenaamde basisarrangement behouden. Daar zijn we heel blij mee.

Uiteraard had de inspecteur ook ontwikkelpunten voor ons. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag en daar zult u vast nog meer van horen.

Na een periode met veel wisselingen zijn we blij dat er rust in de school gekomen is. Dan is het mooi om te horen dat onze basiskwaliteit voldoende blijft. De collega’s en de kinderen hebben heel hard gewerkt en daar willen we ze heel hartelijk voor bedanken. Ook zijn we blij om de steun van de ouders te ervaren.Terug naar het nieuwsoverzicht