Maandnieuws

24 nov 2016

Volgende week woensdag is het dankdag. Als we zien op al onze zonden is het een wonder dat we nog zoveel goede dingen van de Heere ontvangen. Als school hebben we reden tot dankbaarheid. Het werk op school kon ook in het afgelopen jaar doorgaan.

We zien wel dat alles veranderd en dat mensen ‘voorbijgangers’ zijn. Juf Louws-Vogelaar gaat ons, zoals u weet, per 1 januari verlaten. > Lees verder

Op 31 oktober, Hervormingsdag, hebben we een centrale weekopening gehad in de aula. Meester Kieviet heeft verteld over Maarten Luther. Maarten voelde dat hij een nieuw hart moest krijgen, maar hij wist niet hoe dat moest. In het bos beloofde hij tijdens een onweersbui dat hij monnik zou worden. Bij de intrede in het klooster moest hij 3 vragen beantwoorden: 1. Of hij een slaaf was. 2. Of hij ziek was en 3. Of hij schulden had. Hij voelde dat hij zonden had en een boos hart en schuld voor de Heere. Later las hij dat de rechtvaardige door het geloof zou leven. We hoorden ook van het erge van de aflaathandel. Zo hebben we met elkaar stil gestaan bij Gods daden uit het verleden. We hebben ook gehoord dat het voor ons allemaal van belang is dat onze zonden vergeven worden door de Heere.

Op donderdag 10 november hebben alle kinderen tussen de middag op school gegeten. Deze groepsdoorbrekende lunch is positief ervaren. Het is mooi om te zien hoe jongere kinderen door de oudere leerlingen worden geholpen. Op dit moment zien we ook dat leerlingen uit hogere klassen spelen met leerlingen uit de lagere groepen. Volgend jaar willen we weer meedoen met dit ‘nationaal schoolontbijt’.Terug naar het nieuwsoverzicht