Goed gedaan

15 feb 2018

In iedere nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de sociale vaardigheidlessen (SOVA) die we in alle klassen behandelen, uit de methode 'Goed Gedaan'. U kunt hier thuis evt. op aansluiten in gesprekjes met uw kind. Afgelopen tijd hebben we les 12 behandeld.

In les 12 van 'Goed gedaan!' staat het onderwerp 'jezelf de baas' centraal. Er wordt stilgestaan bij het nut en de noodzaak van regels en omgangsvormen. De kinderen leren dat zij - hoe groter ze worden - steeds beter in staat zijn zichzelf verstandig te sturen. Zij kennen en begrijpen de regels immers steeds beter en kunnen dus ook tegen zichzelf 'pas op!' of 'even nadenken!' zeggen. Zo worden zij stap voor stap zichzelf de baas.Terug naar het nieuwsoverzicht