Nieuws uit de groepen

4 jul 2016

Er zijn ook weer verschillende gastlessen ge-geven. In groep 2 over fotografie, in groep 3 over ‘meerkrap’ in groep 4 zijn er oesters getekend. In groep 5 kregen ze muziekles van de muziekschool, groep 7 bracht een bezoek aan het Polderhuis en ging op excursie naar Middelburg (VOC). Ook heeft deze groep haar best gedaan op een opdracht van Nieuwsbegrip. De tekeningen zijn ingezonden en als beloning kregen de leerlingen een heerlijke taart.

In groep 8 zijn er bij de afsluiting van het jaar weer veel gastlessen en activiteiten (zwerfvuil opruimen, Stichting Voorkom, Bartimeus, Van Bach tot Satie). Tijdens de gastles van Bartiméus hebben ze ervaren wat het is om blind te zijn. Voor deze stichting zijn de afgelopen week stroopwafels verkocht. Op donderdag 14 juli wil groep 8 een marktje of verkoping organiseren. Daar hoort u nog meer van.

Woensdag 29 juni heeft groep 8 kennis gemaakt met de leerlingen waarmee ze volgend jaar in de klas zullen zitten.

In groep 4 en 8 heeft iemand van ‘Klassetaal’ (de Bond tegen het Vloeken) een gastles verzorgd. In de vorige nieuwsbrief hebben we gewezen op het belang van fatsoenlijk woordgebruik. De leerlingen van groep 4 hebben drop voor deze stichting verkocht. Iedereen die meegegeten en meebetaald heeft hartelijk dank hiervoor. De opbrengst was 527,60 euro!Terug naar het nieuwsoverzicht