Medezeggenschapsraad

Nieuws van de MR
Zoals gewoonlijk laten we u, op deze manier, af en toe wat van ons horen. De eerste helft van het schooljaar hebben we twee keer vergaderd. De eerste keer in Aagtekerke in een bijeenkomst met mensen van de VGS die de school o.a. advies geven. Samen met de besturen, directeur, teamleden en MR’s van Aagtekerke en Meliskerke kregen we van alles te horen over het samenwerken van beide scholen. Ook kregen we de gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken. Dit hebben we als heel positief ervaren.

In november hebben we vergaderd met het toezichthoudend bestuur. De begroting en het schoolplan waren onderdelen die uitgelegd en besproken werden. Dat er nu geen combiklassen zijn en een 0-groep gestart wordt, word door iedereen zeer gewaardeerd. Er is inmiddels een ouderenquête . Hierin wordt naar uw mening gevraagd over het functioneren van de school. Het zou heel fijn zijn dat iedereen deze invult, zodat we een goed beeld hebben van wat de ouders van de school vinden, en wat er misschien verbeterd kan worden!

Vervolgens bespraken we nog een aantal punten met alleen de MR. O.a. het fluorspoelen, het muziekonderwijs in de bovenbouw en de ouderbezoeken bij de kleuters kwamen aan bod. Zo worden er ook vragen van ouders besproken. Wanneer u vragen aan ons heeft, meld het gerust! Op deze manier proberen we als MR mee te denken en advies te geven aan bestuur, directeur en betrokkenen van de school.

Willemien de Kraker-den Hollander

Leden van de MR

Dhr. P. de Visser
Personeelsgeleding, voorzitter
p.devisser@boazschool.nl
Mw. M.H. van Blitterswijk-Maljaars
Personeelsgeleding, secretaresse
m.vanblitterswijk@boazschool.nl
Mw. P. Dingemanse-Brouwer
Oudergeleding
e.dingemanse@boazschool.nl
Mw. W. de Kraker-den Hollander
Oudergeleding
w.dekraker@boazschool.nl
Mw. J.W. de Looff-de Ridder
Oudergeleding
a.delooff@boazschool.nl
Mw. W. Maljaars-de Visser
Personeelsgeleding
i.maljaars@boazschool.nl