Medezeggenschapsraad

Dhr. P. de Visser
Personeelsgeleding, voorzitter
p.devisser@boazschool.nl
Mw. M.H. van Blitterswijk-Maljaars
Personeelsgeleding, secretaresse
m.vanblitterswijk@boazschool.nl
Mw. P. Dingemanse-Brouwer
Oudergeleding
e.dingemanse@boazschool.nl
Mw. W. de Kraker-den Hollander
Oudergeleding
w.dekraker@boazschool.nl
Mw. J.W. de Looff-de Ridder
Oudergeleding
a.delooff@boazschool.nl
Mw. W. Maljaars-de Visser
Personeelsgeleding
i.maljaars@boazschool.nl