Medezeggenschapsraad

Dhr. P. de Visser
Personeelsgeleding, voorzitter
Mw. M.H. van Blitterswijk-Maljaars
Personeelsgeleding, secretaresse
Dhr. A. Joosse

Mw. W. de Kraker-den Hollander
Oudergeleding

 

Mw. J.W. de Looff-de Ridder
Oudergeleding
Mw. W. Maljaars-de Visser
Personeelsgeleding