Agenda

Het vakantierooster 2018-2019 is ook als pdf-bestand te downloaden.

Ouderavond - autisme

12 mrt 2019

Op dinsdagavond 12 maart staat er een ouderavond gepland in de zaal van de kerk. Deze avond hoopt Inge van Hel van Helpende Handen met ons na te denken over Autisme. Wat is autisme en hoe kunnen we omgaan met kinderen met autisme. Een onderwerp dat iedereen raakt. Iedereen van harte welkom.


Terug naar het activiteitenoverzicht