Agenda

Het vakantierooster 2018-2019 is ook als pdf-bestand te downloaden.

Contactavond gr. 1-7

26 feb 2019

Op dinsdag 26 en donderdag 28 februari zullen er contactavonden worden gehouden voor groep 0 t/m 7. Heeft u voorkeur voor een bepaalde avond dan kunt u dit doorgeven aan Elène Wisse tot 12 februari, bij voorkeur per mail administratie@boazschool.nl.

De week voor de contactavonden zullen de gesprekken plaatsvinden met de ouders van de leerlingen uit groep 8 over de vervolgkeuze van uw kind. U bent hier apart voor uitgenodigd door meester Zoon.


Terug naar het activiteitenoverzicht