Agenda

Het vakantierooster 2018-2019 is ook als pdf-bestand te downloaden.

Contactavond gr. 1-7

15 feb 2018

Op dinsdag 13 en donderdag 15 februari zullen er contactavonden worden gehouden voor groep 0 t/m 7. Heeft u voorkeur voor een be-paalde avond dan kunt u dit doorgeven aan de managementassistente tot 31 januari, bij voorkeur per mail; administratie@boazschool.nl.

Die week zullen ook de gesprekken plaatsvinden met de ouders van de leerlingen uit groep 8 over de vervolgkeuze van uw kind. U wordt hier apart voor uitgenodigd door meester Zoon.


Terug naar het activiteitenoverzicht